Pastorn har ordet

Pingst

VI FIRAR PINGST INKOMMANDE HELG.

Pingstdagen är för de flesta människor endast en vanlig helgdag, vars innebörd man inte har en erfarenhet av. Ändå är det den mest revolutionerande upplevelse en människa kan få uppleva.


När jag som 18-åring tog emot Jesus i mitt liv och blev pånyttfödd, var mitt nyvunna kristna liv väldigt vacklande. Jag saknade kraft och förmåga att leva såsom jag önskade – Att följa Jesus. Jag blev ofta besviken på mig själv.

DEN STORA FÖRVANDLINGEN Men när jag blev fylld av den Helige Ande kom den stora förvandlingen. Plötsligt blev Bibeln levande. Jag kunde samtala med Jesus på ett helt nytt sätt, där jag hörde Hans röst och Han blev närvarande i min vardag på ett helt unikt sätt. Även Guds gärningar blev synliga i mitt liv.

ANDEDOPET VAR EN STARKARE ERFARENHET ÄN PÅNYTTFÖDELSE
Dopet i den Helige Ande är Guds gåva till varje människa, som vill följa Jesus. Denna erfarenhet gör det möjligt för oss att leva ett Kristusliv. ”På pingstdagen, då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala,” står det i Apostlagärningarna. Lärjungarna transformerades på ett ögonblick, från att de var rädda och saknade mod, till att bli frimodiga med ett starkt vittnesbörd om Jesus, som följdes av under och tecken. Med Andens kraft nådde evangeliet hela den dåtida kända världen på några år. Guds Andes förvandlande kraft är ännu i dag verksam i den som av hela sitt hjärta vill leva ett Kristet liv. Vår himmelske Far vill ge sin hjälp även till dig min vän. Förlåtelsen vid korset, gör det möjligt för oss att ta emot den Helige Ande som en fri gåva.

Pastor och Föreståndare Kenneth Witick


Mitt personliga vittnebörd

Lyssna till Pastor Kenneth Witicks personliga vittnesbörd "Vägen till Jesus".

Vägen till Jesus