Pastorn har ordet

Välkommen till familjen

Alla människor önskar leva i goda relationer, Gud skapade oss med ett behov att ha gemenskap med Honom och med varandra som medmänniskor. Om jag skulle försöka sätta ord på vad en församling är vill jag använda bilden av familj. I en fungerande familj finns alla de element som en mänska behöver för att må bra och få en god grund för livsvandringen

Gud är vår Far och Han vill ha en stor familj, Han vet att vi behöver gemenskap där vi kan växa och lära oss leva tillsammans. I familjen finns det rum för alla åldrar, alla behövs och alla har något att ge till familjens välmående. Någon att dela glädjen och sorgen med, att gemensamt finnas med i Guds stora plan för varje människa som bor på den ort jag finns gem mening och innehåll för hela vår tillvaro.

I Guds stora familj har vi en storebror, Jesus Kristus Guds Son, som har försonat oss med Gud, genom försoningen på korset. Jesus har gett oss det löfte att Han kan fullkomligt hjälpa den som kommer in i familjen genom Honom.

Tillsammans med min älskade hustru Elisabeth har Gud välsignat oss med fem barn, familjen har alltid varit viktig för oss. Det har hjälpt mig att förstå och älska Guds familj, församlingen, mer och mer! Därför vill jag välkommen även dig att bli en del av Guds stora familj!

Pastor och Föreståndare Kenneth Witick