Den missionerande församlingen

"I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till! Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem." Apg 13:1-3
Här fanns en församling som var annorlunda. Den var utåtriktad. I den fanns flera starka Herrens tjänare. Framför allt var det en missionerande församling. Därifrån sändes Paulus och Barnabas ut. Trots att Paulus var så stark i sig själv, var han ändå beroende av en församling. Han utgick därifrån och han återvände dit. Antiokiaförsamlingen hade ett starkt inflytande, inte bara utåt i mission, utan även i hela det område där man fanns. Efesus var en annan församling som var likadan. Ifrån dessa församlingar spreds evangeliet ut till människor överallt och församlingen växte. Dessa församlingar var ”nya församlingar” och Guds kraft gick ut som ringar på vattnet åt många olika håll. Gud vill ha likadana församlingar i dag.

Om en församling vill vara levande och växa, måste man ägna sig åt evangelisation och mission. Genom mission blir man central. Evangeliet kommer alltid att vara i centrum. Individens frälsning förblir alltid det viktigaste. Genom mission får man en ande av bön och en ande av givande. Och den helige Ande kan resa upp missionärer som, när tiden är mogen, sänds ut i fruktbärande uppgifter med ett starkt andligt stöd från hemförsamlingen. Paulus sade: "Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium." Apg 20:24

Från den stund Saulus blev Paulus tillhörde hans liv inte längre honom själv. Han hade frågat Jesus vad han skulle göra och Jesus hade svarat. Han hade fått sin livslånga, enda uppgift: ”Att vittna om Guds nåderika evangelium.” Nu hade han ett lopp att löpa, en strid att utkämpa, en seger att vinna, ett fält att bruka.

Jesus sade till Paulus: "Då sade han till mig: ”Gå! Jag skall sända dig ut till hedningarna långt borta.” Apg 22:21

Till Paulus sade han: ”Gå! Jag skall sända dig ut till hedningarna långt borta.” Han som var en skolad farisé och kände både lagen och översteprästerna, blev sänd till Roms soldater, Atens filosofer, Korints skökor och Efesus avgud. Han blev kallad att vända upp och ner på Rom, och Jesus lovade honom att han skulle få predika för kejsaren. Några hundra år senare var Rom borta, men evangeliet växte över hela världen. Tänk om Paulus inte gått, utan hittat på sin egen lilla idé om hur han tyckte att det borde vara.