Mission

Skolbygget i Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder, med en population på ca 16 miljoner människor, av vilka ca 60% är muslimer. Av befolkningen kan endast 25% läsa. Burkina Faso är indelat i 13 regioner, 45 provinser och provinserna är i sin tur indelade i 70 områden och 351 departement. Departementen fungerar som kommuner.
När Herren talade till mig om Burkina Faso, såg jag en bild i mitt inre: Att vi som kristna och som församling håller Israel, det judiska folket i ena handen och världens fattigaste länder i den andra. Vår Herre Jesus Kristus vill nå alla folk med evangelium innan Jesu Kristi dag är inne. Bibeln lär oss att frälsningen kommer från judarna i Joh 4:22 "Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommerfrån judarna."

På något förunderligt sätt är världens evangelisation och upprättelse kopplat till det judiska folket. Även det nya förbundet är upprättat med Juda hus och israels hus: "Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,"Jer 31:31

Burkina Faso får sin största inkomst och export genom jordbruk, samtidigt är det ett väldigt torrt land. Jag har varit i kontakt med Israels regering, som har världens mest framgångsrika bevattningssystem och begärt hjälp. Svaret jag fått är att de är villiga att hjälpa Burkina Faso att få deras jordbruk att blomstra. Det är exakt vad Bibeln lär. Att lag skall gå ut från Sion, inte endast från Bibelns (Torans) undervisning, utan all form av välsignelse skall gå ut från Sion. Församlingarna i Burkina Faso ber och välsignar Israel alltid i början av sina möten. De har förstått betydelsen av förbundet som Gud har upprättat till världens frälsning.

Pingstförsamlingen på Åland har tagit Burkina Faso om sitt missionsfält efter församlingsmötet den 12 februari 2017. Vi har redan fått vara med om, att på plats välsigna grunden till en skola i byn Foso. Byahövdingen var också med och han var mycket tacksam för den kärlek de kristna visar deras by genom att bygga skolan. (På bilden mannen i den gula skjortan)
Församlingen i Burkina Faso Assem- blee Evangelique de Pentecote du Burkina Faso, med pastor Samuel Yaldia som ledare har en församlingsrörelse med ca 25 000 medlemmar och 300 församlingar.

Församlingen har en stark vision att nä varje by och region med evangelium, genom de kampanjer som ordnas i samarbete med ACE (Association of Campaign Evangelists) En takorganisation med vision att organisera evangelister att nå onådda folk i världen. Richard Gunning, som startade ACE på Guds tilltal 2002, har sedan dess fört 650 000 människor till Kristus och startat 1600 församlingar, i länder som räknas som onådda folk. I dagsläget har man haft kampanjer i Burkina Faso i 34 olika områden med 300 församlingar som en följd av kampanjerna. Församlingen i Burkina Faso har en vision med Samuel Yaldia i spetsen, att hålla en kampanj i varje region. I dag har man nått fram till halva målsättningen.

Jag hade själv förmånen att vara med i en av kampanjerna i januari 2016 då ca 3000 människor gav sitt liv till Jesus Kristus och tre församlingar startades i regionen Mani, där kampanjen hölls under fyra dagar. Personligen var jag förvånad över kraften i Guds Evangeliet, då två lama människor steg upp och började gå, och fem människor fick sin syn. Samtidigt som jag kunde konstatera att vi här hemma ofta har en starkare atmosfär på våra möten av en Gudsnärvaro. Att se den brinnande iver som finns att nå varje by med evangeliet samt att vara med och hjälpa folket till en bättre livskvalitet ger oss här i Svenskfinland en påminnelse om vårt verkliga uppdrag; "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn" Matt 28:19

Skola i staden Bobo-Dioulasso, som Ci-ta startades för några år sedan med ca 60 elever, har i dag vuxit till 800 elever. De har också en förskola med 100 elever och kan uppvisa landets bästa resultat. Att dessutom 75% av eleverna är muslimer gör att församlingen påverkar hela landet på ett fantastiskt sätt.
Många av eleverna blir kristna och tar emot Jesus i sina liv då de ser frukten av Jesus i sina lärares liv. Detta är Guds rike i funktion! Grunden är nu lagt för den första kristna skolan i Byn Foso, med en potential där det i regionen bor ca 10 000 människor, som kan sända sina barn till skolan. I byn Foso finns en stark pingstförsamling med ca 600 med-lemmar av en by som ha 2000 invånare.

Att starta en skola just i denna by är strategiskt sett bra, då det finns en stark församling på plats. Till församlingen hör ca 50 andra församlingar, som är kopplade till denna moderförsamling. Vår nystartade mission i Burkina Faso kommer att innebära mycket mer än enbart skolbygge. Men en skola i detta område kommer att lyfta hela området till en helt ny nivå, pga. att skolan får utbildade, kristna lärare. Jag har blivit kallad att i oktober 2017 undervisa på deras Bibelskola, som är Togo en fyra årig bibelskola med ca 40 elever samt möjlighet att delta i deras pastorsdagar.
Pingstförsamlingen i Burkina Faso behöver mycket hjälp inom sjukvården, ledarskapsutbildning och kampanjer där man når byar, som aldrig hört evangeliet Under vår resa hade vi också förmånen att få träffa Madam Onadja Orokia. Hon är vad vi kan kalla guvernör över det område där skolan kommer att byggas. Hon är dessutom en brinnande kristen och begärde förbön i den dagliga kamp hon upplever, för att de kristna värderingarna skall bli grunden i det område hon ansvarar för. Vi kan i korthet säga att det råder en viss tävling om vem som skall ha mest inflytande över landet Burkina Faso. Muslimerna eller de kristna? Här har både kampanjer och de kristna skolorna en stor betydelse, i att utbreda Guds rike i landet.

Jag vill utmana dej som kristen, att förverkliga missionsbefallningen, genom att vara med i detta projekt i att nå de onådda Benin folken med evangeliet.

Kenneth Witick