Den missionerande församlingen

"I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till! Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem." Apg 13:1-3

Här fanns en församling som var annorlunda. Den var utåtriktad. I den fanns flera starka Herrens tjänare. Framför allt var det en missionerande församling. Därifrån sändes Paulus och Barnabas ut. Trots att Paulus var så stark i sig själv, var han ändå beroende av en församling. Han utgick därifrån och han återvände dit. Antiokiaförsamlingen hade ett starkt inflytande, inte bara utåt i mission, utan även i hela det område där man fanns.

Efesus var en annan församling som var likadan. Ifrån dessa församlingar spreds evangeliet ut till människor överallt och församlingen växte. Dessa församlingar var ”nya församlingar” och Guds kraft gick ut som ringar på vattnet åt många olika håll. Gud vill ha likadana församlingar i dag..

Läs vidare

Uppdraget

Utifrån Jesu uppdrag att gå ut i hela världen Matt. 28 bedriver vi vårt missionsuppdrag. Målet i allt missionsarbete är att predika evangelium och vinna människor för Jesus.

Vårt missionsarbet

Missionsuppdrag bedrivs både av kort- och långtidsmissionärer. Arbetet varierar från stöd till lokalförsamlingar i församlingsbyggande, stöd till kyrkbyggnationer till sociala insatser som stöd till barnhemsverksamhet.

Du kan hjälpa

Vill du vara med och stödja vårt missionsarbete så ta gärna kontakt med oss och bli en del av ett större arbete som välsignar och betjänar många människor.