Församlingen

Pingstförsamlingen på Åland

Ps 122:1 ”Jag blev glad när man sade till mig: Vi skall gå till Herrens hus.”

Pingstförsamlingen på Åland grundades 1934 och som församling är vi en fristående lokal pingstförsamling inom Finlands Svenska Pingst (FSP). Vi lever med det grundläggande syftet att förkunna och förhärliga Jesus Kristus.

Det allmänna uppdrag Gud gav församlingen sammanfattas i det vi kallar missionsbefallningen (Mat 28:18-20) där Jesus sa de berömda orden: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Detta är församlingens dubbla kallelse (Apg 9:31) att dels vinna världen för Gud men också i varje troende resa upp Kristus (Kol 1:28-29) och boning i Anden (Efe 2:20-22). Detta förutsätter ett lärjungaskap till Jesus och ett hjärtas omvändelse och vilja att följa Jesus.

Därför tror vi att församlingen är det redskap Gud använder sig av genom tiden för att förverkliga sina planer och sin vilja här på jorden. Lika självklart som Gud Fadern var beroende av att Jesus kom som människa i en fysisk kropp för att uppenbara sig själv. Så är Jesus i dag lika beroende av sin ”kropp” församlingen för att uppenbara sig själv för världen..

Läs vidare om Församlingen


Vårt Israelarbete

En viktig del av vårt arbete som församling är vårt Israelarbete, läs mer om det på: Karismafarleden. Se även en videohälsning från Pastor Kenneth Witick gällande vår senaste Israelkonferens:
Lyssna på Israelkonferensen