PingstKyrkan Åland

Vill du att vi ber?

Har du ett behov eller en situation som du upplever svår? Gud vill hjälpa dig,

Gud är en Gud som är intresserad av oss, av våra behov och av våra liv. Han vill hjälpa oss. Därför kan vi alltid komma till honom i bön, för vi vet att han är redo att hjälpa var och en som söker honom. Han vill svara på våra böner.

Det står i Matteusevangelium "Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas för dig." Det här fångar Guds hjärta så bra.
Han är tillgänglig för oss, han vill att vi närmar oss honom och söker honom i bön. När vi gör det, vill han möta våra behov och svara oss. Vi tror på förbön.

Därför vill vi erbjuda dig en möjlighet att få gudomlig hjälp in i ditt liv. Skicka in ditt böneämne till oss, så finns vi här för dig, och lyfter upp din situation inför Gud.

Maila oss ditt: Böneämne

Pastorn har ordet

Välkommen till familjen

Alla människor önskar leva i goda relationer, Gud skapade oss med ett behov att ha gemenskap med Honom och med varandra som medmänniskor. Om jag skulle försöka sätta ord på vad en församling är vill jag använda bilden av familj. I en fungerande familj finns alla de element som en mänska behöver för att må bra och få en god grund för livsvandringen..

Läs vidare

Kenneth Witick
Pastor och Föreståndare

Månadens händelser

Länken till månadens händelser,