Vill du att vi ber?

Har du ett behov eller en situation som du inte hanterar själv? Gud vill hjälpa dig!

Gud är en Gud som är intresserad av oss, av våra behov, av våra liv. Han vill hjälpa oss. Därför kan vi alltid komma till honom i bön, för vi vet att han är redo att hjälpa var och en som söker honom. Han vill svara på våra böner.

Det står i Matteusevangelium "Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas för dig." Det här fångar Guds hjärta så bra.
Han är tillgänglig för oss, han vill att vi närmar oss honom och söker honom i bön. När vi gör det, vill han möta våra behov och svara oss. Vi tror på förbön.

Att be för varandra. Därför vill vi erbjuda dig en möjlighet att få gudomlig hjälp in i ditt liv. Skicka in ditt böneämne till oss, så finns vi här för dig, och lyfter upp din situation inför Gud.

Maila oss ditt: BöneämneMånadens händelser

Länken till månadens händelser,