PingstKyrkan Åland

Vill du att vi ber?

Har du ett behov eller en situation som du inte hanterar själv? Gud vill hjälpa dig!

Gud är en Gud som är intresserad av oss, av våra behov, av våra liv. Han vill hjälpa oss. Därför kan vi alltid komma till honom i bön, för vi vet att han är redo att hjälpa var och en som söker honom. Han vill svara på våra böner.

Det står i Matteusevangelium "Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas för dig." Det här fångar Guds hjärta så bra.
Han är tillgänglig för oss, han vill att vi närmar oss honom och söker honom i bön. När vi gör det, vill han möta våra behov och svara oss. Vi tror på förbön.

Att be för varandra. Därför vill vi erbjuda dig en möjlighet att få gudomlig hjälp in i ditt liv. Skicka in ditt böneämne till oss, så finns vi här för dig, och lyfter upp din situation inför Gud.

Maila oss ditt: Böneämne

Pastorn har ordet

VI FIRAR PINGST INKOMMANDE HELG.

Pingstdagen är för de flesta människor endast en vanlig helgdag, vars innebörd man inte har en erfarenhet av. Ändå är det den mest revolutionerande upplevelse en människa kan få uppleva. När jag som 18-åring tog emot Jesus i mitt liv och blev pånyttfödd, var mitt nyvunna kristna liv väldigt vacklande. Jag saknade kraft och förmåga att leva såsom jag önskade – Att följa Jesus. Jag blev ofta besviken på mig själv..

Läs vidare

Kenneth Witick
Pastor och Föreståndare

Månadens händelser

Länken till månadens händelser,